Harjoitus 6

"; settype($vaihtuvaTyyppi,'string'); print gettype($vaihtuvaTyyppi)." on $vaihtuvaTyyppi
"; settype($vaihtuvaTyyppi,'integer'); print gettype($vaihtuvaTyyppi)." on $vaihtuvaTyyppi
"; settype($vaihtuvaTyyppi,'double'); print gettype($vaihtuvaTyyppi)." on $vaihtuvaTyyppi
"; settype($vaihtuvaTyyppi,'boolean'); print gettype($vaihtuvaTyyppi)." on $vaihtuvaTyyppi
"; ?>

Harjoitus 7

"; print "Vähennyslasku: $luku1 - $luku2 = " . ($luku1 - $luku2) . "
"; print "Kertolasku: $luku1 * $luku2 = " . ($luku1 * $luku2) . "
"; print "Jakolasku: $luku1 / $luku2 = " . ($luku1 / $luku2) . "
"; print "Jakojäännös: $luku1 % $luku2 = " . ($luku1 % $luku2) . "
"; ?>

Harjoitus 8

'; print '$luku++ : '.$luku++.'
'; print '++$luku : '.++$luku.'
'; print '$luku-- : '.$luku--.'
'; print '--$luku : '.--$luku.'
'; print "Nyt: $luku"; ?>

Harjoitus 9

"; $totuusarvo=($b<$a); print "$b < $a : $totuusarvo
"; $totuusarvo=($a==$b); print "$a == $b : $totuusarvo
"; $totuusarvo=($a===$b); print "$a === $b : $totuusarvo
"; $totuusarvo=($a!=$b); print "$a != $b : $totuusarvo
"; ?>

Harjoitus 10

"; $totuusarvo=($b<$a); if ($totuusarvo==1) { $totuusarvo="tosi"; } else { $totuusarvo = "epätosi"; } print "$b < $a : $totuusarvo
"; $totuusarvo=($a==$b); if ($totuusarvo==1) { $totuusarvo="tosi"; } else { $totuusarvo = "epätosi"; } print "$a == $b : $totuusarvo
"; $totuusarvo=($a===$b); if ($totuusarvo==1) { $totuusarvo="tosi"; } else { $totuusarvo = "epätosi"; } print "$a === $b : $totuusarvo
"; $totuusarvo=($a!=$b); if ($totuusarvo==1) { $totuusarvo="tosi"; } else { $totuusarvo = "epätosi"; } print "$a != $b : $totuusarvo
"; ?>